Peoples

Ilarion (Hilarion) of Kyiv
Ilarion (Hilarion) of Kyiv
Saint of the Orthodox Church, Hermit, first Kyivan Metropolitan of Rus origin
Leontiy Saint
Leontiy Saint
Bishop of Rostov
Margaret Saint
Margaret Saint
Queen of Scotland
Yefrem of Pereyaslav
Yefrem of Pereyaslav
Venerable, monk of the Kyiv-Pechersk Monastery, Bishop of Pereyaslav, Metropolitan (nominally)