Peoples

Rostyslavych Vasylko
Rostyslavych Vasylko
Prince of Terebovlia
Yuriyovych Vasylko
Yuriyovych Vasylko
Prince
Volodymyrovych Vysheslav
Volodymyrovych Vysheslav
Prince of Novgorod
Yaropolkivna Vyslava
Yaropolkivna Vyslava
Old Rus Princess