Peoples

Yanka (Anna) Vsevolodivna
Yanka (Anna) Vsevolodivna
Bride of Byzantine Prince Konstantios Doukas
Anna Yaroslavna
Anna Yaroslavna
Wife of the King Henry I of France, Queen of France.
Yefrem of Pereyaslav
Yefrem of Pereyaslav
Venerable, monk of the Kyiv-Pechersk Monastery, Bishop of Pereyaslav, Metropolitan (nominally)
Iziaslavna Yevdokia
Iziaslavna Yevdokia
Old Rus Princess, daughter of the Prince Iziaslav Yaroslavych of Kyiv, wife of Polish Duke Mieszko
Yuri Andreyevich Bogoliubsky
Yuri Andreyevich Bogoliubsky
King of Georgia