Прокіп Гаркавий

XX ст.УкраїнаНаука і техніка

Гаркавий Прокіп Хомич (21.07.1908, с. Пилява Канівського пов. Київської губ., тепер Канівського р-ну Черкаської обл. — 01.04.1984, м. Одеса) — вчений-селекціонер; академік Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. Леніна (ВАСГНІЛ); заслужений діяч сільськогосподарських наук УРСР. Герой Соціалістичної Праці. Лауреат Сталінської і Ленінської премій, Державної премії СРСР.

У 1928 р. закінчив Маслівський інститут селекції та насінництва (нині Миронівський р-н Київської обл.). Відтоді працював на Київській контрольно-насіннєвій станції; від 1931 р. — у Всесоюзному селекційно-генетичному інституті (м. Одеса): від 1947 р. — завідувачем відділу селекції та насінництва ячменю. Очолював Координаційну раду з селекції яч­ меню в СРСР та країнах Ради економічної взаємодопомоги.

Основні напрямки наукових досліджень ученого: се­ лекція зернових культур, зокрема ячменю. Першим обґрунтував методи підбору пар для схрещування, оцінки ячменю на фітозахворюваність та морозостійкість; за­ провадив у практику метод складних схрещувань; вивчав типи розвитку ячменю. Автор 27 районованих сортів ярого та озимого ячменю, серед них — Нутанс 106, 244, Південний, Одеський 36, Оксамит, Зімран.

Автор праць:

Селекция ячменя на основе теории стадийного развития // Яровизация. — 1937. N 22; Внедрение нового сорта в производство // СиС. — 1947. N 93; Результаты селекции ярового и озимо­ го ячменя // ВСХН. — 1968. № 3; Основные итоги, задачи и методы селек­ ции // Селекция ячменя и овса. — М., 1971; Селекция ячменя // Селекция и семеноводство зерновых культур. — К., 1978; Итоги и основные направлення в селекции ячменя // Вопросы селекции и генетики зерновых культур. — М., 1983.

ПОСИЛАННЯ: Енциклопедія сучасної України. — Т. 5. — К., 2006. — С. 401; Ятко М. М. Люди і хліб. К., 1968; К 70-летию академика ВАСХНИЛ П. Ф. Гаркавого // ВСХН. — 1978. № 7; Лінчевський А. А. Гаркавий Прокіп Хомич (1908—1984) // Вчені-генетики і се­ лекціонери у галузі рослинництва. — Кн. 4. — К., 2000.