Володимир Шухевич

XX ст.УкраїнаКультура і освіта

Шухевич Володимир Осипович (1849—1916) — етнограф, краєзнавець, педагог, громадський діяч.

Дід Р. Шухевича. Народився в с. Тишківцях Коломийської округи (Галичина) в сім’ї священика і письменника О. Шухевича. Навчався в Львівському університеті. Після його закінчення (з 1876 р.) вчителював у м. Львові; у 1902—1908 рр. — кустос (хранитель фондів) Музею імені Дзєдушицьких, у якому започаткував відділи природничих наук та етнографії. Ініціатор і керівник львівських культурно-просвітницьких і мистецьких організацій: «Руська бесіда» (1895—1910 рр.), «Боян» (1891 р.), Музичного товариства ім. М. Лисенка (1903—1915 рр.), для якого збудував будинок. Один із засновників товариства «Просвіта»; член його Головного Виділу, за дорученням якого влаштував окремий павільйон на 1-й всекрайовій виставці у Львові (1894 р.). Член Руського (пізніше — Українського) педагогічного товариства; Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові; Австрійського товариства природознавства (з 1901 р.); Етнографічного товариства Чехословаччини (з 1903 р.). Редактор журналів «Дзвінок» (1893—1895 рр. ; його засновник), «Учитель» (1893—1905 рр.), гумористичної газети «Зеркало» (1906—1908 рр.); співредактор видань «Зоря» і «Діло». Помер у м. Львові.

Як етнограф відзначився організацією краєзнавчих експедицій на Гуцульщину, на матеріалі яких створив фундаментальну п’ятитомну працю «Гуцульщина» (1897—1908; польське видання — 4 тт., 1902—1908), ґрунтовно проаналізувавши в ній головні особливості народного побуту, звичаї, обряди, фольклор гуцулів і використавши широку історико-етнографічну джерельну базу. Уклав також кілька навчальних посібників — «Веснянка: Читаночка для малих і старих» (1881) та ін., популярних брошур — «Дещо про здоровлє, або як треба жити, щоб устеречись хороби» (1881) та ін., підручник з хімії для середньої школи (1894).