Юрій Дрогобич

XV ст.Італія, Франція, Німеччина, УгорщинаРекторРектори

Дрогобич Юрій (справжнє прізвище — Котермак; бл. 1450, м. Дрогобич Львівської обл. — 04.02.1494, м. Краків, Польща) — ректор Болонського університету. Філософ, учений, гуманіст, астроном, астролог, перший український доктор медицини, поет.

Навчався у Львові, Кракові, Болоньї (Італія). Упродовж 1481—1482 рр. — ректор Болонського університету. Тут він став доктором медицини і доктором філософії. Наприкінці 80-х рр. XV ст. викладав астрономію і медицину в Краківському університеті, де його учнем був славетний польський астроном Миколай Коперник. Найвідоміші праці Ю. Дрогобича написані латиною: «Трактат про сонячне затемнення 20 липня 1478 року»; «Прогностична оцінка поточного 1483 року»; «Трактат із шести розділів про затемнення» (1490). Ці твори, а також віршована присвята Папі Римському Сіксту IV, вміщена в «Прогностичній оцінці…», сповнені гуманістичних міркувань автора про природу, Бога, людину. У них наведено окремі наукові дані з астрономії, географії, зокрема вперше подано географічні координати таких міст нашої країни, як Львів, Дрогобич, Феодосія (Кафа), а також міст Вільно, Москва. Ю. Дрогобич високо цінував людський розум, вірив у його силу й можливості, зокрема в пізнання таємниць світу і його закономірностей, а також у здатність людини використати результати такої пізнавальної діяльності на своє благо. Людський розум, науку, активну діяльність людини Ю. Дрогобич уважав головними рушійними силами історичного розвитку й суспільного прогресу. У передмові до твору «Прогностична оцінка поточного 1483 року» він торкався проблеми співвідношення небесного й земного світів і вирішував її в дусі неоплатонівської ідеї космічної любові, якою, гадав, сповнений Всесвіт. Поруч із християнським Богом у творах мислителя фігурують інші надприродні сили, які втручаються в історичні події, впливають на їх перебіг.

Дрогобич вважав, що завдяки доброчесності людина може наблизитися до Бога, який, на його думку, є ідеалом доброчесності. Праці Ю. Дрогобича були добре відомі в багатьох тогочасних країнах Європи, зокрема в Італії, Франції, Німеччині, Угорщині, Польщі. Юрій Дрогобич був одним із перших, хто сприяв поширенню на батьківщині гуманістичних ідей доби Відродження. І саме він вважається одним із перших зачинателів українського гуманізму.

ПОСИЛАННЯ: В. Литвинов.Ренесансний гуманізм в Україні. — К.: В-во Соломії Павличко «Основи», 2000. — С.14—15.

Відео фільм «Українці в авіації та космонавтиці».