Сергій Бородаєвський

XX ст.Росія, Україна, ЧехіяПідприємництво і меценацтво

Бородаєвський Сергій Васильович (1870, м. Охтирка Харківської губ., тепер Сумської обл. — 1942, м. Прага, Чехія) — організатор ​кооперативного руху в Україні, громадсько-політичний діяч, професор ​Українського вільного університету, Української господарської ​академії та ін. учбових закладів у Чехії.

Народився в сім’ї титулярного радника, штатного наглядача Охтирського повітового училища. Після закінчення юридичного факультету Харківського університету з 1896 р. працював в Управлінні дрібного кредиту при Державному банку Росії службовцем, згодом — старшим ревізором, а в 1910—1917 pp. — членом центрального комітету цього управління. Перебуваючи у Петербурзі, багато допомагав українським кооператорам порадами і заступництвом перед різними державними установами, брав активну участь у всеросійських кооперативних з’їздах і в започаткуванні української кооперації. Був обраний членом Міжнародного кооперативного союзу.

Майже всі наукові праці він присвятив вивченню кооперативного питання і ролі кредиту в розвитку сільського господарства. Перша його робота («Crеdit populaire en Russie») з’явилася у 1900 p. y Петербурзі французькою мовою. Згодом вийшло ще кілька праць про значення кооперації та кредиту для розвитку сільськогосподарської промисловості, зокрема книга про кооперативний рух серед слов’янських народів («Кооперация среди славян», СПб, 1912).

Під час Визвольних змагань С. Бородаєвський брав активну участь у створенні центральних українських кооперативних установ, був організатором і головою Всеукраїнського об’єднання виробничих кооператорів «Трудсоюз». З 1923 р. учений мешкав у Чехії. Був професором Українського вільного університету і Українського торгово-господарського інституту в Празі, Української господарської академії в Подєбрадах.

Науковий доробок С. Бородаєвського становить 50 великих наукових праць, виданих українською, російською, чеською, французькою, німецькою, китайською та іншими мовами. Знання європейських мов давало вченому змогу порівнювати закони та організаційний досвід кооперативних установ багатьох країн. Так, у праці «Історія кооперації» (Прага, 1925) висвітлено кооперативне життя в Україні, Росії, Польщі, Чехії, Угорщині, Скандинавських та Балканських країнах. Окремі розділи присвячено історії кооперації в Америці, Азії, Африці та міжнародним кооперативним об’єднанням. За свою роботу «Народногосподарські проблеми і мир» професор С. Бородаєвський отримав нагороду на міжнародному науковому конкурсі.

ПОСИЛАННЯ:

НАРОДЖЕНІ УКРАЇНОЮ. Меморіальний альманах. У 2-х т. — К.:ЄВРОІМІДЖ, 2002. — Т.1. — С. 248—249.