Савелій Ковнер

XIX ст.УкраїнаМедицина

Ковнер Савелій Григорович (1837—1896) — лікар та історик медицини.

У 1865 р. закінчив медичний факультет Київського університету. Працював земським лікарем у Ніжині Чернігівської губ. (1868—1890), потім практикував у Києві. Знав давні мови, вивчав за першоджерелами медицину Давнього Сходу, Греції, Риму. Його фундаментальні праці, насамперед «Історія медицини», «Історія середньовічної медицини», які виходили кількома випусками, сприяли формуванню історії медицини як науки і не втратили своєї цінності й донині.