Любомир Винар

XX ст.СШАІсторичні науки

Винар Любомир-Роман Іванович (нар. 02.01.1932, м. Львів) — американський історик, бібліограф, громадський і науковий діяч. Дійсний член НТШ, УВАН у США, голова Українського історичного товариства, голова наукової ради при Світовому конгресі вільних українців.

Народився у родині українських педагогів. Початкову освіту здобув у Львівській академічній гімназії. В 1944 р. разом з батьками емігрував до Чехословаччини, згодом — до Німеччини. У 1949 р. вступив до Мюнхенського університету, де вивчав суспільні та політичні науки; в Українському вільному університеті (УВУ) — історію України, археологію, літературу та філософію. Закінчив УВУ в 1955 р. зі ступенем магістра філософії. У 1957 р. отримав ступінь доктора філософії.

У системі історичних досліджень особливу увагу зосереджує на вивченні методології історії й інших суспільних наук, літературознавства, історії культури, мистецтвознавства.

Переїхавши в 1956 р. до США, учений працював у різних знаних освітніх і наукових установах: у Технологічному інституті в м. Кейс, професором у Колорадському, Денверському, Боулінг Грінському і Кентському університетах. Заснував Науковий центр дослідження етнічних публікацій і був його директором до 1996 р., створив концепцію наукового часопису «Український історик» (УІ) та Українського історичного товариства (УІТ). За його ініціативою у відносно короткий проміжок часу наукові осередки УІТ постали в Мюнхені, Нью-Йорку, Денвері, Клівленді, Чикаго, Вінніпезі, Торонто та інших містах, а також було розбудовано широку мережу представництв УІ в Америці, Канаді, Європі, Австралії, а після 1990 р. — і в Україні.

Вагомим у доробку вченого є українська історіографія. Він — видатний дослідник життя і творчості М. Грушевського, автор досліджень окремих періодів розвитку української історичної науки та фундаментальної праці, присвяченої науковій спадщині цілої плеяди істориків, археологів, будівничих української культури і науки: В. Антоновича, М. Грушевського, О. Оглоблина, І. Франка, І. Крип’якевича, Н. Полонської-Василенко, М. Ждана, М. Чубатого, Є. Онацького та ін.

У 1960-х рр. предмет його досліджень — історія української культури, зокрема розвиток українського раннього друкарства і книговидання. Вагомим є науковий доробок ученого і в таких важливих сферах, як бібліографознавство, архівознавство і бібліотекознавство. Він — автор понад 1600 публікацій та 60 монографій.

За великі наукові заслуги вчений нагороджений відзнаками українських і міжнародних організацій: дипломом лауреата премії ім. М. Грушевського (Наукове товариство ім. Т. Шевченка; 1994); медаллю св. Володимира (Світовий конгрес вільних українців; 1993, Канада — Торонто). Є почесним академіком Національного університету «Острозька академія» (1999); почесним доктором Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (з 2002).