Вадим Пассек

XIX ст.РосіяІсторичні науки

Пассек Вадим Васильович (1807—1842) — історик, етнограф.

Походив з української дворянської родини з Харківщини. Народився в м. Тобольську (нині Російська Федерація). Навчався на юридичному факультеті Московського університету. У студентські роки був близький до гуртка О. Герцена та М. Огарьова, через що не був допущений до викладання в Харківському університеті. Після закінчення навчання жив у родовому маєтку на Харківщині, де активно збирав матеріали з української історії та етнографії. Значну частину цих матеріалів опублікував у нарисах «Подорожні нотатки Вадима Пассека» (1834) і багатотомному виданні «Нариси Росії» (у співавт. з І. Cрезневським; т. 1—5, 1838—1842). У 1839 р. видав фундаментальні історико-краєзнавчі праці «Історико-статистичний опис Харківської губернії» і «Міста Харківської губернії з картами, планами та гербами», в яких навів широкі відомості з історії, природознавства, етнографії та археології Cлобідської України, геральдики міст регіону, фольклористики тощо. Здійснив також опис городищ і курганів окремих повітів Харківської губ., поклавши цим початок систематичному археологічному вивченню регіонів. В останні роки життя був близьким до діячів слов’янофільського руху. Помер у м. Москві.