Олександр Леонтович

XX ст.УкраїнаМедицина

Леонтович Олександр Васильович (1869—1943) — фізіолог, нейрогістолог, академік.

У 1893 р. закінчив медичний факультет Київського університету (1893). З 1936 р. — керівник відділів в Інституті клінічної фізіології та Інституті екс периментальної біології та патології. Праці О. В. Леонтовича присвячені здебільшого питанням фізіології та гістології вегетативної нерво вої системи. Він першим експериментально ус тановив подвійну іннервацію шкіри; розробив оригінальний метод фарбування і фіксації нервових структур; запропонував теорію про нейрон як апарат змінного струму. Розробляв питання фізіологічної регенерації нервової системи та ін.