Осип Мороз

XX ст.СШАПідприємництво і меценацтво

Мороз Осип (12.12.1926, с. Підгайцях, Тернопільщині (живе в США) — економіст. Доктор економічних наук, кібернетик, аналітик, член Української вільної академії наук (США), Світової асоціації футурологів.

Навчався у Нью-Йоркському університеті.

Осип Мороз, громадянин США — доктор економіки, колишній радник Комісії з питань законодавства і законності Верховної Ради України, а також колишній радник відділу науки і відділу соціально-трудових відносин і зв'язків з профспілками Кабінету Міністрів України.

Дійсний член УВАН, Світової асоціації футурологів, Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАНУ. Автор багатьох наукових праць з економіки, футурології. Йому притаманні контраверсійні, іноді навіть парадоксальні погляди на українську політику, релігію, перспективи розвитку.

Він американський українець, відома в Україні та діаспорних колах людина.

Виважений, критичний, часто іронічний, але постійно сповнений співпереживання погляд громадянина США за паспортом і українця за походженням Осипа Мороза на нас і наше життя завжди імпонував своєю відвертістю і самобутністю, що спирається не на бажання вирізнитися, а на глибокі знання й уміння аналізувати.

Праці з економіки О. Мороза видається в Україні, де знаходять вдячних читачів і прихильників. Оскільки вчений живе за океаном, він знайомить громадян Великої України з діяльністю їхніх зарубіжних співвітчизників у напрямку зміцнення ділових зв'язків, гуманітарних контактів. Наприклад, праця О. Мороза «Модерна нація: українець у часі і просторі» на документальних матеріалах показує працю, помисли й прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка всіляко сприяла відродженню незалежності України.

2006 року у Львові побачила світ книга Осипа Мороза «Україна: шляхи вдосконалення держави». У ній, зокрема, є слова: «Держава має бути сильною. Влада в ній - міцною. І єдиною. Усе це має базуватися на Законі. Для держави дуже важливою є фахова адміністрація. Створення її для України - одне з негайних завдань. Питання будівництва структури управління - філософське. Від нього сьогодні багато що залежить».

Навчався в Нью-Йоркському університеті.

Праці з економіки О. Мороза видаються в Україні, де знаходять вдячних читачів й прихильників. Оскільки вчений живе за океаном, він знайомить громадян Великої України з діяльністю їхніх зарубіжних співвітчизників у напрямку зміцнення ділових зв’язків, гуманітарних контактів. Наприклад, праця О. Мороза «Модерна нація: українець у часі і просторі» на документальних матеріалах показує працю, помисли й прагнення національно-свідомої верстви української діаспори в США, яка всіляко сприяла відродженню незалежності України.

ПОСИЛАННЯ:

Абліцов В. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. — Київ: «КИТ», 2007. — С. 121.