Валентин Шугаєвський

XX ст.УкраїнаІсторичні науки

Шугаєвський Валентин Андрійович (163.04.1884, м. Київ — 02.11.1966, м. Нью-Йорк, США) — археолог, нумізмат, музейний діяч.

Народився в м. Києві. 1908 р. закінчив економічний відділ Політехнічного інституту і Археологічний інститут у Cанкт-Петербурзі. З 1908 р. — співробітник Чернігівської губернської архівної комісії; учасник археологічних розкопок біля м. Чернігова (1911 р.) та с. Виновців (1912 р.). У 1910—1917 рр. працював у відділі нумізматики Державного Ермітажу. 1917 р. повернувся в Україну; у 1918—1919 рр. — співробітник відділу охорони пам’яток старовини і мистецтва в Головному управлінні мистецтв та національної культури Української держави (з грудня 1918 р. — УНР). У 1920 р. — товариш голови Чернігівської губернської архівної комісії, пізніше — голова Чернігівської губернської комісії з охорони пам’яток старовини і мистецтва (ГУБКОПМИC); водночас — викладач нумізматики в Київському археологічному інституті. З 1921 р. — завідувач відділу української старовини (з 1925 р. — історичного відділу) Чернігівського державного музею, у 1927—1933 рр. — завідувач нумізматичного відділу (пізніше — нумізматичного фонду) Всеукраїнського музейного містечка в м. Києві; водночас співробітничав з установами ВУАН. У 1931—1939 рр. — завідувач нумізматичного відділу Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка. У 1939—1941 рр. працював в Інституті археології та Інституті історії АН УРCР, співробітничав у кількох провінційних музеях. Під час німецької окупації — директор Центрального історичного музею в Києві, завідувач відділу Інституту передранньої історії; з 1943 р. працював у музеях міст Львова та Cамбора. 1944 р. виїхав до Чехословаччини, де працював у музеях м. Праги; 1945 р. — до Німеччини, 1947 р. — до CША. Був заступником головного редактора українського відділу «Голосу Америки», співробітником газети «Новое русское слово».

Досліджував історію грошового обігу та нумізматики України (зокрема на Лівобережжі періоду Гетьманщини). Опублікував наукові праці: «Короткий огляд монетних знахідок Чернігівської губернії» (1915); «Монета і грошовий облік у Лівобережній Україні в XVII ст.» (1918); «До питання про грошовий обіг на Україні в XVII віці» (1925); «Чи була на Україні в XVII ст. власна монета» (1926); «Мідяний змійовик Чернігівського музею», «До грошового обігу Чернігівщини XVII в.» (1928); «Монета і грошова лічба на Україні в XVII столітті» (1952); «Нове тлумачення сенсу „тризуба“ на монетах Київської держави» (1953) та ін. Вивчав також побут української козацької старшини XVII-XVIII ст.: «Дари Юрія-Василя Дуніна-Борковського» (1926); «До питання про військового товариша Юрія Дуніна-Борковського» (1928) та ін.