Захарій Козлович

XVIII ст.Росія, УкраїнаРекторЄпископи, Ректори, Просвітителі

Козлович Захарій (чернече ім’я — Іоан; 1703, м. н. невід. — 17.03.1758, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл.) — ректор Московської слов’яно-греко-латинської академії, єпископ Переяславський i Бориспільський.

Вишу освіту здобув у Києво-Могилянській академії, по закінченні якої став викладачем класу граматики (1738/39 навчальний рік), синтаксими (1739/40 навчальний рік), риторики (1740/41 навчальний рік). Козлович — автор курсу риторики «Manuductio ad artem eloquentiae duobus liber comprehensa et ad usum roxolanae iuventuti in orthodoxa academia Mohylo-Zaborowsciana institute ac explicata Kiioviae anno 1740 pridie nonarum Novembris inchoata» («Керівництво до мистецтва красномовства у двох книгах викладене i до вжитку української молоді у православній академії Могило-Заборовській створене i викладене у Kиєві 1740 року напередодні листопадових нон [нони — день першої чверті місяця у римському календарі. У листопаді припадав на 5 число] розпочате»). У 1742—1748 рр. — префект Московської слов’яно-греко-латинської академії, а з 1748 р. — її ректор. У 1748 р. Козловича призначено apxiмандритом Московського Донського Богородицького та Московського Заіконоспаського монастирів. 7.03.1753 прийняв сан єпископа Переяславського i Бориспільського. Похований у Переяславському Вознесенському co6opi.

Козлович створив кілька проповідей. Відомий також його курс філософії, прочитаний у Московській слов’яно-греко-латинській академії, в якому він відходить від принципів грецького філософа Арістотеля i схиляється до новітньої філософії Р. Декарта i Г. В. Лейбніца.

ПОСИЛАННЯ: Києво-Могилянська академія в іменах, XVII — XVIII cт.: Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. Хижняк; За ред. В. С. Брюховецького. с К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. — С. 267—268; Амвросий (Орнатский). История Российской иерархии, ч. 1—2. — М., 1807—10; Филарет (Гумилевский). Обзор… литературы, кн. 2. — СПб., 1884; Вишневский Д. Киевская Академия… — К., 1903; Акты и документы…, отд. 2, т. 1, ч. 2. — К., 1904; Харлампович К. В. Малороссийское влияние…, т. 1. — Казань, 1914; Стратий Я. М. [та IH. ]. Описание курсов философии… — К., 1982.

НА ФОТО: Заіконоспаський собор, Московська словяно-греко-латинська академія