Герасим Смотрицький

XVI ст.УкраїнаРектор Просвітителі Повний текст

Смотрицький Герасим Данилович (р. н. невід, м-ко Смотрич на Поділлі, тепер смт Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл., Україна, — 12.10.1594, м. Острог) — релігійний, освітній і культурний діяч, поет і письменник-полеміст, педагог; перший ректор Острозької академії; батько Мелетія Смотрицького.

Народився в дрібній шляхетській родині. Освіту здобув, напевно, під керівництвом батька — високоосвіченої людини. До 1576 р. Смотрицький був міським писарем чи підстаростою в Кам’янець-Подільському старостві. У 1576 р. запрошений князем Костянтином Острозьким до Острога, де створив і очолив відомий науково-літературний гурток, а невдовзі став одним із його передових діячів.

У 1580 p. — перший ректор Острозької академії. Керував редакторським опрацюванням видання Острозької Біблії (1581), написав до неї обидві передмови та віршовану посвяту князю Костянтину Острозькому — один із зразків найдавнішого українського віршування (нерівноскладове), що нагадує українські думи.

Г. Смотрицький відомий своїми полемічними творами, спрямованими проти католицизму й унії. В його поезіях релігійно-містичні роздуми знайшли поєднання з ренесансно-гуманістичними ідеями. Оспівуючи в такому дусі сильну, активну, творчу особистість, автор підпорядковує її ідеї служіння «спільному благу»; прославляючи освітню і культурну діяльність, пріоритетного значення надає не «зовнішньому знанню» (світським наукам), а «внутрішній», богонатхненній мудрості, а розкриваючи внутрішню сутність людини, він зосереджує увагу на її духовному «єстві». І вочевидь щоб не відволікатися на сторонні мотиви, навіть усуває зі своїх поезій характерний для ренесансного світогляду пейзаж.

На жаль, відомі свого часу полемічні твори Г. Смотрицького, зокрема проти відступників від православ’я й сатира на духовенство, загубилися. Збереглася лише його книга «Ключ царства небесного» (1587) — перша друкована пам’ятка української полемічної літератури, що складається з посвяти князю Олександрові Острозькому, звернення «До народов руских …» і двох полемічних трактатів «Ключ царства небесного и нашее христианское духовное власти нерушимый узел» та «Календарь римски новы».

У полемічних творах «Ключ царства небесного» і «Календарь римски новы» Смотрицький виступає проти ідеї унії православної й католицької церков, викриває експансіоністські наміри Ватикану щодо української церкви та українського народу, заперечує притаманні західній схоластиці раціоналістичні методи витлумачення істин віри. У творі «Календарь римски новы» автор не завжди дотримується суто теологічних аргументів, а натомість використовує народний гумор із приповідками та прислів’ями, тобто послуговується мовою, наближеною до народної.

Разом із іншими вченими Острозького осередку Смотрицький стояв біля витоків процесу модернізації православної релігійної доктрини, що відбувався не без впливу поширеної в Україні реформаційної ідеології. Це, зокрема, привело до більшої акцентуації потреби особистісного осмислення Святого Письма при збереженні авторитету церкви щодо його інтерпретації.

  1. Помер Г. Смотрицький в Острозі.
  2. Твори Г. Смотрицького:
  3. Передмова // Біблія. — Острог, 1581.
  4. Ключ царства небесного и нашее христианское духовное власти нерушимый узел.
  5. Календарь римски новы. — Острог, 1587 (те саме: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. 7).
  6. На герб князів Острозьких. Плютархус // Укр. поезія XVI ст. — К., 1987.

ПОСИЛАННЯ: Енциклопедія українознавства (у 10-ти томах) / Головний редактор В. Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: «Молоде життя», 1954—1989. Харлампович K. Западно-русские православные школы XVI и нач. XVII в., отношение их к инословным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. — Казань, 1899. Мицько І. З. Смотрицькі і місто Острог // Зоря комунізму (Острог). — 1984. — № 83. Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. — К., 1990. 5. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. — К., 1991.