Антоній Кувечинський

XVIII ст.Україна, РосіяРекторАрхімандрити, Ректори

Кувечинський (Кувичинський) Антонін (чернече iм’я — Антоній; 1705, с. Великі Будища Диканського р-ну Полтавської обл. — 10.04.1737, м. Москва, Росія) — ректор Московської слов’яно-греко-латинської академії, архімандрит.

Син священика. Брат П. Кувечинського. Bipогідно, крім Києво-Могилянської академії, навчався за кордоном, де познайомився з «книжным искусством». У 1730/31 навчальному році читав у Києво-Могилянській академії разом зi Стефаном Скорачинським курс риторики під назвою «Liber rhetorices de eloquentia ecclesiastica et civili continens in se artem inveniendi, disponendi et eloquendi nec non modos docendi movendi, delectandi ac in primis amplificandi in usum rossiacae iuventutis in collegio Kijevomohylaeano anno 1732, Jannuarii 11 die» («Риторична книга про церковне i світське красномовство, яка містить у co6 i мистецтво знаходження матеріалу, виклади i способи навчання, збудження, втішення перш за все ампліфікації, до використання російському юнацтву в колегіумі Києво-Могилянському 1732 року11 січня»). У 1731 р. Кувечинський прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі від apxiмандрита Романа Копи, у 1732 р. його висвячено apxієпископом Київським, Галицьким i вcieї Малої Pocii Р. Заборовським у сан ієродиякона, а згодом — iєpoмонaxa. Залишався в КМА викладачем. У 1733 р. указом синоду Кувечинського викликано до Московської слов’яно-греко-латинської академії, де у березні він обійняв посаду професора філософії та проповідника. У грудні 1733 р. Кувечинського призначено префектом, а у 1736 р. — ректором Московської слов’яно-греко-латинської академії i apxiмандритом Московського Заіконоспаського монастиря.

На 32 році життя Кувечинського обірвалося.

ПОСИЛАННЯ:

Києво-Могилянська академія в іменах, XVII — XVIII cт.: Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. Хижняк; За ред. В. С. Брюховецького. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. — С. 301; Смирнов С К. История Московской… Академии. М., 1855; Вишневский Д. Киевская Академия… — К., 1903; Акты и документы…, отд. 2, т. 1, ч. 2. К,, 1904; Титовф. Воспитанники Академии… ТКДА, 1911, кн. 2.

НА ФОТО:

Звіконоспасський монастир, Московська словяно-греко-латинська академія