Персоналії

Євпраксія-Адельгейда Всеволодівна
Євпраксія-Адельгейда Всеволодівна
Імператриця Священної Римської імперії, давньоруська князівна