Персоналії

Федір Ільченко
Федір Ільченко
Військовик, лейтенант, учасник Сталінградської битви, Учасник захоп-лення 6-ї польової німецької армії та її командувача генерал-фельдмаршала Фрі дріха Вільгельма Ернста фон Паулюса.