Євген Тимченко

XX ст.Російська імперія, СРСРНаука і техніка

Тимченко Євген Костянтинович (псевд. Богун; 27.10.1866, м. Полтава — 22.05.1948, м. Київ) — учений-мовознавець, історик української мови, діалектолог, лексикограф, педагог, перекладач, академік АН УРСР, член-кореспондент AH CPCP.

Народився у сім’ї чиновника. У 1889—1890 рр. — вільний слухач Санкт-Петербурзького університету. У 1891 р. переїхав до Києва; служив у київській удільній конторі, співробітничав з редакцією журналу «Киевская старина»; входив до складу літературного гуртка «Плеяда», а також до таємного товариства «Братство тарасівців», ради Всеукраїнської загальної організації, київської Старої громади, Українського наукового товариства в Києві, був дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

У 1910 р. закінчив Київський університет. З цього ж року викладав у навчальних закладах Варшави (приват-доцент, пізніше — доцент Варшавського університету). У 1911 р. склав магістерські іспити при Київському університеті; у 1914 р. захистив магістерську дисертацію на тему «Функції генітиву в південноруській мовній області», у 1915 р. обраний професором Варшавського університету; з 1918 р. — професор державних українських університетів — Київського ім. св. Володимира і Кам’янця-Подільського, з 1920 р. — Вищого УНО.

Громадський діяч доби української революції 1917—1921 рр. У 1917 р. — член Української Центральної Ради від Київщини та кодифікаційної комісії генерального секретарства судових справ. За гетьманату — член Комісії по виробленню законопроекту про заснування УАН та Комісії для вироблення української правничої термінології Міністерства юстиції Української Держави.

У 1919—1932 рр. — дійсний член УАН, керівник Постійної комісії з укладання історичного словника української мови ВУАН. З 1929 р. — член-кореспондент Академії наук СРСР. У 1930—1932 рр. — науковий співробітник Інституту мовознавства ВУАН. У 1932 р. звільнений з посади як «націоналіст». У 1938 р. заарештований за звинуваченням у «буржуазному націоналізмі»; засуджений до 5 років позбавлення волі й засланий до Красноярського краю. У 1943 р. повернувся у Київ. З 1944 р. — старший науковий співробітник Інституту мовознавства АН УРСР (на цій посаді працював до кінця життя).

Автор праць з історії української мови, підручників: «Російсько-малоруський словник» (т. 1—2, 1897—1899), «Українська граматика» (1907), «Причинки до української діалектології» (1908), «Програма для збирання діалектичних одмін української мови» (1910, у співав. з К. Михальчуком), «Українська граматика для шкіл середніх» (1918), «Вказівки, як записувати діялектичні матеріяли на українськім язиковім обширі», «Локатив в українській мові», «Номінатив і датив в українській мові», «Desiderata в справі нашого правопису» (усі — 1925), «Вокатив і інструменталь в українській мові» (1926), «Курс історії українського язика. Вступ і фонетика» (1927), «Акузатив в українській мові» (1928), «Одна діалектна особливість вживання морфеми „ся“» (1948) та ін. Очолював редакційну колегію видання „Історичний словник українського язика ХІУ — ХУІІІ с.“ (вийшли випуски 1—2, 1930—1932). Тимченко переклав українською мовою карело-фінський народний епос „Калевала“ (1901), з французької мови — низку творів В. Гюго, М. Метерлінка, Г. Мопассана тощо.